Bezgmo's Blog


Фоторепортаж от откритото днес изложение за семена и посадъчен материал в Добрич

Рекламни подаръци от PIONEER:

Единствено щандът на Монсанто не е надлежно обозначен(вероятно поради медийния шум) и единственото нещо, по което човек може да се ориентира, е номерът на щанда.

Реклами