Bezgmo's Blog


СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

Уважаеми представители на медиите,

Можете ли да си спомните кога за последен път само в рамките на три месеца сте станали свидетели на пет граждански протести по един и същи повод? Със сигурност не е било скоро. В събота заедно ще намерим отговор на следните въпроси:

•   Какво събра на едно място българските майки, еколози, пчелари, готвачи?
•   Защо за пети пореден път само за три месеца има граждански протест срещу една и съща управленческа идея?
•   Спази ли си премиерът Бойко Борисов обещанието, дадено пред българските майки, и да опази България от ГМО дори с цената на санкции?
•   Защо предложените до този момент тексове в Закона не гарантират, че дори в зоната НАТУРА 2000 няма да има ГМО?
•   Какви са прословутите ГМО-мартеници и има ли лек срещу „Монсантовски бяс”?  

За да научите отговорите на тези въпроси, заповядайте на:

ПРОТЕСТ
“Родолюбци за чиста от ГМО България”.

11:00-13:00 часа
в градинката зад Народното събрание

13 март 2010 г., събота

Протестът се организира от инициативен комитет на родители и граждани и се подкрепя от редица неправителствени организации. С възрожденски и други традиционни български песни ще почетем нашата хубава и чиста земя. Ще закачим мартеници за здраве и плодородие – на дръвчетата, на граждани и на вас – представителите на четвъртата власт!

Въпреки обещанието на Бойко Борисов за “ГМО – само в лабораториите” ние продължаваме да протестираме, защото:

•   В петък станахме свидетели на поредния фарс. Депутатите от ГЕРБ нарушиха закона за Народното събрание. Те гледаха един и същ законопроект едновременно в комисия, и в зала! От бързане да приемат един Закон, който не гарантира волята на народа – България, свободна от ГМО.
•   В същото време от парламентарната трибуна Цецка Цачева заяви: Няма да ви спаси протакането, просто няма да ви спаси!

•   в сегашния вариант Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицираните организми позволява отглеждането на двата одобрени в ЕС ГМ-хибрида – царевицата МОN810 и картофа “Амфлора”, дори и в зоните от националната екологична мрежа Натура 2000. Настояваме управляващите незабавно да въведат предпазна клауза за забрана на посочените видове ГМО.

•   в законопроекта отпада забраната за полеви опити с генетично модифицирани пшеница, лоза, маслодайна роза, тютюн, овошки и зеленчуци, съществуваща в досега действащия закон. Категорично настояваме тази забрана да се запази!

Категорично заявяваме, че няма да отстъпим от законното си право на чиста храна и природа, което е гарантирано и от Конституцията. Ако народните представители за пореден път откажат да се вслушат във волята на 80% от българския народ, ще се възползваме от всички предвидени в законите протестни действия.

––––––-

Генетично модифицирани организми (ГМО): По дефиниция на Закона за ГМО и европейските директиви „генетично модифициран организъм“ е организъм, включително микроорганизъм, в който генетичният материал е бил променен по начин, който не настъпва естествено при чифтосване и/или естествена рекомбинация. В това понятие не се включва човешкият организъм.

Законът за ГМО: Първият Закон за генетично модифицираните организми в България е приет през 2005 г. Дотогава почти няма регулация по отношение на освобождаване на ГМО в околната среда, прилага се само наредба, която не налага сериозни ограничения върху дейността. Законът бе рестриктивен, в сравнение с други подобни закони в ЕС. Новите промени в закона бяха приети на първо четене на 13-и януари 2010 г. Законопроектът бе приет с 89 гласа „за”; 36 гласа „против” и 1 „въздържал се”.

Advertisements

„Мутантите без шанс у нас. Да, ама не!”- съобщение за медиите

„Мутантите без шанс у нас. Да, ама не!” изтъква Александър Коджабашев, консултант на инициативния комитет на граждани и природозащитници, експерт в областта на законодателството на околната среда и биологичното разнообразие


СОФИЯ, 7-и март. Уважаеми журналисти,

Във връзка с появили се напоследък материали в пресата и в някои електронни медии по повод на приетия на второ четене от Комисията по околна среда и води към Народното събрание проектозакон за изменение и допълнение на Закона за генетично изменените организми, както и твърдения на определени народни представители от мнозинството, желаем да направим следното уточнение:

„Истина е, че мнозинството в Комисията по околна среда наложи на практика нормативна забрана единствено за опити с ГМО в околната среда” каза адвокат Александър Коджабашев, консултант на инициативния комитет на граждани и природозащитници, юрист с дългогодишен опит в областта на правото на околна среда.

Независимо, че лично г-жа Цецка Цачева се ангажира да бъде гарант за опазването на българската природа и присъства на последните заседания на Комисията, мнозинството отказа да забрани отглеждането с търговска цел на ГМО растения* в защитените зони за опазване на биологичното разнообразие – или иначе казано в мрежата НАТУРА 2000 (въпросът бе отложен за по-късен момент с неубедителния мотив, че се налага изменение на друг закон – именно Закона за биологичното разнообразие).

Парламентарната комисия не прие и предложението на инициативния комитет на граждани и природозащитни организации, с което министърът на земеделието и храните се задължава да наложи временна забрана за пускане на българския пазар на оспорвания в много страни от ЕС царевичен хибрид МОН 810, а от дни и разрешеният картоф „Амфлора”.

Също така не бе дори прочетено пред членовете на комисията предложението на инициативния комитет българските власти задължително да вземат предвид информацията за въздействие върху околната среда, изтъкната от онези страни, които са забранили отглеждането на ГМО продукти на тяхна територия – а това са страни като Германия, Франция, Австрия. Страни с научен и финансов потенциал, в които научната общност не може да бъде упрекната в колаборационизъм с мощните мултинационални компании.

„В заключение може да се каже, че парламентарното мнозинство направи само една, макар и немалка крачка към постигане на целта „България – зона свободна от ГМО”. Много други стъпки и мерки за постигане на тази цел останаха неизпълнени, независимо от ангажимента на мнозинството за гарантиране в пълна степен на безопасността за здравето на населението и околната среда” изтъква още адвокат Коджабашев.

Най-голямо безпокойство сред гражданите буди пасивността на народните представители относно евентуалните негативни въздействия на ГМО продуктите, пуснати на пазара. Независимо дали можем да ги наречем „мутанти” или не.

–––––––

*Дефиницията „освобождаване в околната среда” изключва засяването и отглеждането на ГМО продукти с търговска цел за пускане на пазара. Разрешителната процедура, касаеща отглеждането с търговска цел, е общоевропейска процедура. Съгласно т. 28 от преамбюла на Директива 2001/18/ЕО относно съзнателното пускане в околната среда на генетично модифицирани организми:

(28) Необходимо е да се създаде общностна разрешителна процедура за пускането на пазара на ГМОи като продукти или в продукти, когато предназначената употреба на продукта предполага съзнателното пускане на организъм(и) в околната среда.

Съобщение до медиите

УПРАВЛЯВАЩИТЕ СЕ КРИЯТ ЗАД ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДИРЕКТИВИ,

ЗА ДА ОТРОВЯТ ЗЕМЯТА НИ С ГМО.

СЛЕД 50 ГОДИНИ ЩЕ ИМАМЕ БЪЛГАРСКИ ГЕННОМОДИФИЦИРАН СТАНДАРТ, ВМЕСТО бдс.

Нашите категорични искания са:

1. Промените в ЗГМО касаещи освобождаването в околната среда, да бъдат отложени за един следващ, по-късен етап, само след като се състоят широки обществени дискусии с всички заинтересовани страни – браншови организации на земеделци, фермери, зърнопроизводители, пчелари, природозащитници и граждани.

2. На този етап да бъдат обсъждани и направени промени в ЗГМО, единствено по отношение на работата с ГМО в контролирани условия.

Освобождаването в околната среда на ГМО е сериозна стъпка за България, рисковете за страната ни са огромни, грешките непоправими, затова задълбоченото обсъждане и вслушване в позициите на всички заинтересувани страни, е категорично наложително.

На този етап липсва чуваемост и воля да се вслушат в ясно заявената позиция на зърнопроизводителите, на фермерите, на природозащитниците, на пчеларите и на гражданите.

Отказват да приемат най-важните ни искания – за тридесет километров минимален защитен пояс около териториите на Натура 2000, както и да се защитят от унищожение стотиците традиционни български сортове и култури, селектирани от векове, с доказано високи качества.

Аргументите на МОСВ за всичко случващо се дотук са несъстоятелни.

За обещанията и твърденията на правителството и МОСВ:

  • · Европейската комисия е изпратила до МОСВ писмо за стартиране на наказателна процедура срещу България за това, че не е хармонизиран законът за ГМО с евро директивите в частта му за съзнателното освобождаване на ГМО в околната среда.

Факт:

Такова писмо никога не е пристигало в МОСВ. Министър Нона Караджова призна на съвместното заседание на комисиите по ОСВ и ЗХ на 28.01.2010г., че има писмо до МОСВ от април 2009г., в което Европейската комисия е повдигнала въпроса единствено за регламента на ГМО В ЛАБОРАТОРНИ УСЛОВИЯ (Директива 98/81/ЕО). Писмо за съзнателното освобождаване на ГМО в околната среда, предмет на Директива 2001/18/ЕО, НЕ съществува!

  • · Самата Директива 2001/18/ЕО (която не е предмет на кореспонденция между МОСВ и ЕК) за съзнателното освобождаване на ГМО в околната среда не позволява общи забрани, каквито според вносителите на законопроекта за изменение и допълнение на ЗГМО, са чл. 52(2), чл.79 и чл.80 от закона.

Факт:

Нито един текст от Директива 2001/18/ЕО няма изрично регламентиран „забранителен” режим, който да ограничава страна членка да спре освобождаването в природата на хибриди, застрашаващи генетичното богатство от сортове и породи на самата страна. Директива 2001/18/ЕО не ограничава въвеждането на забранителни мерки с цел опазване на видове от защитени територии, както и на генетично значими сортове и породи. Напротив, директивата поощрява всякакви предпазни мерки по отношение на освобождаването на ГМО в околната среда с оглед на човешкото здраве и екологичния риск.

  • · МОСВ са категорично против освобождаването в околната среда и отглеждането на ГМО в България. Министър Караджова обеща неколкократно пред медии, че докато тя е министър, няма да има нито едно разрешение за отглеждане на ГМО.

На 12 януари 2010 в предаването “Тази сутрин” по bTV г-жа Евдокия Манева заяви:

“Никой от нас не желае да предизвиква някаква вреда на околната среда или хората, тъкмо обратното.”

Факт:

Мандатът на г-жа Караджова все някога ще приключи. А законите на България не са еднодневки.

На заседанието на 28.01.2010г. на комисиите по ОСВ и ЗХ стана ясно от изказванията на поканени учени от Агробиоинститута, че ако в закона остане 30 километровият буфер от Натура 2000, нямало да остане достатъчно голяма площ, на която да отглеждат българските си разработки на ГМО култури (памук и др.), които имат намерение да патентоват.

На заседанието на консултативната комисия за ГМО към МОСВ, провело се на 29.01.2010 г., поканените „хабилитирани” учени от Агробиоинститута, откровено са заявили отново, че 30 километровият буфер от Натура 2000 в никакъв случай не може да остане, защото те настояват за „работещ” закон, който да им позволи да засеят колкото е възможно повече чиста българска земя с ГМО.  Изказани са и твърдения, че дори чл. 80 трябва да отпадне изцяло, т.е. да е налице възможност за освобождаване на ГМО дори в Натура 2000!?

Тази Комисия се състои от същите 15 хабилитирани учени, които министър Караджова и зам-министър Манева във всичките свои изказвания успокояват обществото, че именно те ще разглеждат и оценяват разрешенията за освобождаване на ГМО в околната среда случай по случай. Това е очебиен конфликт на интереси. Тези учени вече са лобирани и са продали земята ни на корпорациите, произвеждащи ГМО семена, както и самите те са разработили генно модифицирани култури и искат да превърнат българската земя в опитно поле.

  • · Представители на управляващата партия и на МОСВ обещаха в деня на гражданския протест на 13.01.2010г., че ще сформират работни групи с широкото участие на неправителствени, граждански и браншови организации за обсъждане текстовете в проектозакона за ГМО и ще вземат предвид всички техни предложения и становища. Че ще се реваншират за липсата на широк обществен дебат.

Факт:

Нито една междуведомствена работна група не беше сформирана. Комисиите по ОСВ и ЗХ сформираха единствено две междуведомствени заседания, на които бяха поканени представители на  неправителствени, граждански и браншови организации – на 26 и 28.01.2010г., на които дори не позволиха на всички заинтересовани страни да изложат своите становища и искания. Работното обсъждане на текстовете от закона така и не се случи. Затова пък сега ще си измият ръцете с нас, че законът е „прекроен” с широкото участие на неправителствени, граждански и браншови организации.

  • · На 13.01.2010 в деня на протеста против промените в закона, състоял се пред сградата на парламента, зам. министърът на екологията г-жа Евдокия Манева обеща, че ще се запази текстът от закона, защитаващ зоните на Натура 2000 и 30-километровата буферна зона около тях.

Факт:

От всички проведени заседания на парламентарните комисии по ОСВ и ЗХ, на които присъствахме, както и от всички медийни изказвания на представители на МОСВ става ясно, че нямат никакво намерение да оставят текста, защитаващ 30 километровия буфер около Натура 2000. Именно този буфер, заедно със защитените територии, покрива 80% от земята на България. Ето тази чиста земя искат чуждите мегакомпании и нашите псевдоучени, за да я заразят с ГМО завинаги.

  • · МОСВ обещава, че ще има строг контрол, всяко искане за разрешение за освобождаване на ГМО в околната среда ще се разглежда случай по случай при много строга, тежка и бюрократична процедура.

Факт:

В България няма лаборатории, които да проследяват наличието на ГМО в околната среда, тъй като до момента отглеждането и освобождаването на ГМО в околната среда е било почти невъзможно именно, заради забраната в закона на 30-те км около Натура 2000.

Единствено столична РИОКОЗ разполагат с лаборатория, но те изследват единствено хранителни продукти на пазара, не и семена от земеделска продукция. Този факт е бил и официално потвърден от хабилитираните лица на заседанието на 28.01.2010г.

30.01.2010 г.

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА РОДИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ

Прилагаме към настоящото съобщение и обръщение от граждани, зърнопроизводители, пчелари, фермери и биопроизводители от 26.01.2010г., внесено на съвместното заседание  на комисиите по ОСВ и ЗХ.