Bezgmo's Blog


Наистина ли Франция е против ГМО?

Възможно ли е ГМО да спечелят терен в страна, чувствителна в областта на биотехнологиите, каквато е Франция? Въпросът беше поставен след като ЕК разреши отглеждането на територията на ЕС на генетично модифицирания картоф Амфлора на германската групировка БАСФ, оставяйки на всяка от европейските страни сама да реши дали да го отглежда или не.

Реакцията на Франция не закъсня. „ Да” на научните изслeдвания и експертизи,” не” на натрапените ни ГМО”, потвърди Шантал Жуано, държавен секретар по въпросите на екологията и допълни :”Спорна е необходимостта от това ГМО, което ни се предлага, тъй като не виждаме какво ни носи в повече: защо да го допускаме въпреки несигурността за околнатата среда, която създава, без да сме убедени в ползата му?” Франция ще обяви окончателната си позиция по въпроса след като получи становището на колегията от експерти от Висшия Биотехнологичен Съвет, създаден през 2008 г, където беше изпратено досието на Амфлора. В същото време беше изразено желанието: „ разрешения за други ГМО да не бъдат издавани повече, преди научната експертиза, валидна за страните-членки на ЕС да стане по-надеждна.

ПРЕДПАЗНА КЛАУЗА

Официално, позицията на Франция е много ясна. Европейският Съюз издава разрешения за пускане на пазара и отглеждане на ГМО. Тези разрешения, случай по случай, са базирани на оценката на ЕФСА относно рисковете за общественото здраве и околната среда и се издават след консултация със страните-членки. Франция, както и останалите страни, има право впоследствие да спусне предпазната клауза за забрана за отглеждане на територията на Франция на всяко едно ГМО. Това става след като Висшия Биотехнологичен Съвет даде становище за рисковете за околната среда, а Агенцията за безопасност на храните – за здравните рискове от храните със съдържание на ГМО. Такава процедура, с мотив за съществуващ риск от заразяване на трациционни и биологични култури, бе използвана през 2008 г от Франция и други шест страни за забрана на царевицата МОН 810 на американския гигант Монсанто.

КОМЕРСИЛИЗАЦИЯТА Е РАЗРШЕНА

На практика обаче френската позиция е двусмислена. Благодарение на разрешенията от ЕС за пускане на европейския пазар, около 30 вида ГМО, отгледани в чужбина, биват въпреки всичко внасяни във Франция основно за промишлени нужди и за фуражи, макар да не са разрешени за отглеждане във Франция. Само за 2009 г. бяха издадени пет разрешения – за четири вида царевица и едно за карамфили. Противоречие, което според настроеният проГМО Филип Грасиен, директор на интерпрофесионалното обединение „Семепроизводство и растениевъдство”, произтича от „политичетеския прагматизъм” , а “ дискретната комерсиализация на продукти ГМО бива възприемана от общественот мнение с по-малка съпротива, отколкото отглеждането им”.

Правителството има друга обосновка: става въпрос за избягване на заразяване на околната среда чрез разпръскване на полените на ГМО върху нетрансгенни култури. Аргумент, който не издържа според Мишел Давид, национален секретар на Конфедерацията на селските производители:“Когато се внасят 4.5 милиона тона соя, от която три четвърти генномодифицирана, при транспортирането излагаме на опасност от зараза нашите полета. Без да се брои, че ГМО се съдържат в месото, млякото и яйцата.”

ИНВЕСТИЦИИ ВЪВ „ВИЛМОРЕН“

Аргументацията на френската позиция издиша най-вече по повод на решението на правителството от 1 март 2010 г. за отпускане посредством държавния Стратегически Инвестиционен Фонд на сума от 150 милона евро за френския земеделски кооператив „Лимагрейн”. Инвестиционният фонд беше създаден от Никола Саркози през 2008 г. с цел финансиране на стратегически предприятия. Първата инвестиция, която правителството реши да направи в сектора на земеделието и храните, беше отпусната за подпомагане на „Лимагрейн“, която настоява за увеличаване на капитала на дъщерната си фирма „Вилморен”, чиито планове за развитие предвиждат тъкмо отглеждане на ГМО култури.

Арно Апотекер, отговорник за ГМО в Грийнпийс, нарече това „истински обир”. „Вместо държавните средства да бъдат използвани, за да се развива трайно и стабилно земеделие, Франция финансира част от проучванията върху ГМО в чужбина, които ще се превърнат в генератор за издаване на нови разрешителни за пускането на ГМО на пазара”. От СИФ се оправдават с половин уста, че решението за тази инвестиция е било продиктувано от факта „че в този стратегически за френското земеделие сектор конкуренцията е голяма” и че” „Вилморен” трябва да бъде подпомогната заради големите международни фирми- производителки на семена, които са много напреднали в областта на ГМО”.

В заключение, Франция е склонна да дискутира много по-охотно и без недомлъвки проблемите за ГМО, когато те се отнасят до ролята на френската промишленост в този обещаващ и доходоносен сектор, тъй като в момента пазарът на ГМО отчита нарстване и продуктите му се продават с 50 до 100% по-скъпо от останалите. За Ги Кастлер, член на Висшия Биотехнологичен Съвет от квотата на Конфедерацията на селските производители, положението е следното : „ Франция се позовава на изискванията за здравните и екологични норми в употребата на ГМО, за да забави развитието на чуждестранната конкуренция, като по този начин предпазва и подкрепя собствената си промишленост. И завършва:” Ако и до днес във Франция отглеждането на ГМО е забранено, то е защото никое от тях не е създадено чрез френски патент”.

Одри Карик
LEMONDE.FR
превод: hyppolita

Реклами

История на Монсанто

Какво е Монсанто? Кои са тези хора? Освен, че са тези, които искат да прокарат ГМО в България. Някои от коментиращите по-предните постове в блога ми бяха на мнение, че въпросните не биха имали полза от това да продават вредни храни – нали така сами ще си изгубят клиентите. Както ще видите от историята им, не им е за първи път да произвеждат продукция със съмнително въздействие върху човешкото здраве и върху околната среда. Дали това са хората, на които ще поверите да ви изхранват оттук насетне – оставям на вас да решите. (more…)

Филмът „Давид срещу Монсанто“ с редактирани субтитри е вече тук!

Филмът „Давид срещу Монсанто“ с редактирани субтитри е  вече тук и може да бъде изтеглен от kolibka.com.

M., благодаря,  приятелю, за труда, който положи! :))

David versus Monsanto / Давид срещу Монсанто (2009) Close
 

Име: David versus Monsanto / Давид срещу Монсанто (2009)

Описание:

Представете си, че през градината ви преминава буря и без вашето знание и съгласие в земята, която сте подхранвали и поддържали с години, се озовават чужди, генно модифицирани семена. Няколко дни по-късно ви посещават представители на мултинационална корпорация с настояването да им предадете реколтата си и завеждат срещу вас съдебен иск за 20 хиляди долара за незаконно използване на патентовани генно модифицирани семена. Нещо повече, съдът отсъжда в тяхна полза!
За съжаление тази история е горчивата истина. Такава е участта на Пърси и Луиз Шмайзър в Канада, които от 1996 година се борят срещу производителя на химикали и семена „Монсанто“. Заедно с хиляди други фермери по света те се борят не просто срещу една компания, а и за правото на свобода на словото и неприкосновена собственост. Те се борят и за бъдещето на своите деца и внуци, които също да имат шанса да растат в свят, свободен от генно манипулирани храни.

 

Снимка percyschmeiser.com

ДНК, ГМО и кутията на Пандора

Оценка на добивите на ГМ ( генномодифицирани) култури

( Доклад от 51 страници от април 2009 от Обединение на ангажирани учени)

„Досега съществуващите ГМ сортове не увеличават добивите на никоя култура. Добивите на царевица и соя са се повишили през 20-ти век, но не в резултат на ГМО, а в резултата на традиционното земеделие.“

Влияние на ГМ култури върху употребата на пестициди:

Първите 13 години

( Доклад от 69 стр. от ноември 2009 от Чарлз Бенбрук)

„Този доклад изучава влиянието на ГМ ( генно модифицирана) царевица, соя, памук върху използването на пестициди в САЩ, като данните са взети от Департамента по Земеделие на САЩ. Най- поразителното откритие е, че ГМ култури са отговорни за увеличение от 383 милиона паунда( около  173 0000 тона) хербициди в САЩ след първите 13 години комерсиална употреба на ГМ култури ( 1996- 2008).

Докладът в детайли описва причината за повишението- появата на резистентни на хербицидите плевели.

Хербицидите и пестицидите са мощни отрови на околната среда.“

Сравнение на ефектите на три вида ГМ( генно модифицирана) царевица върху здравето на бозайници

Joël Spiroux de Vendômois1, François Roullier1, Dominique Cellier1,2, Gilles-Eric Séralini1,3

1. CRIIGEN, 40 rue Monceau, 75008 Paris, France
2. University of Rouen LITIS EA 4108, 76821 Mont-Saint-Aignan, France
3. University of Caen, Institute of Biology, Risk Pole CNRS, EA 2608, 14032 Caen, France

Резюме

Ние представяме за пръв път сравнителен анализ на кръвта и данни от органните системи на плъхове, хранени с три основни комерсиални ГМ-царевици ( NK603, MON810, MON863), които се намирата в храната и фуражите по света. NK603 е модифицирана, да бъде толерантна на широкоспектърния хербицид Раундъп.

MON810 и MON863 са създадени да синтезират два различни Bt токсина, използвани като инсектициди. Около 60 различни биохимични параметъра са класифицирани за орган и измерени в серума и урината след 5 и 14 седмици хранене.

Плъховете, хранени с ГМ- царевица бяха сравнени с техните съответни изогенни или родителски не-ГМ еквивалентни контролни групи. Това беше последвано от сравнение на шест референтни групи, които бяха консумирали различни видове други не-ГМ царевица.

Приложихме непараметрични методи, включващи многократно сравнение на двойки с „подход за фалшиво откриване“. Главният съставен анализ разреши в изследването разсейването на различни фактори ( пол, седмици хранене, диета, доза и група).
Нашият анализ ясно показа за  трите вида ГМО странични ефекти, свързани с консумацията на ГМ- царевица, които се отнасяха до пола и често до дозата. Ефектите бяха предимно свързани с бъбреците и черния дроб, пречистващите органи, въпреки различията между трите вида ГМО.
Други ефекти бяха наблюдавани в сърцето, надбъбречните жлези, слезката и кръвотворната система.
Ние заключаваме, че тези данни подчертават симптоми на хепаторенална токсичност, възможно дължаща се на новите пестициди, специфични за всяка ГМ- царевица. В допълнение не може да се изключат директни или индиректни метаболитни нарушения, дължащи се на генетичната модификация.
no2gmo

„Монсанто“ разобличен, че подкупва правителства

С $50 000 концернът пробвал да пробие в Индонезия

Американският биотехнологичен концерн „Монсанто“ бе разобличен, че подкупва чужди правителствени служители, за да се съгласят да допуснат на територията на своите страни генно модифицираните му култури, съобщи вчера австралийската радио-телевизионна корпорация. „Монсанто“ ще плати глоба от 1 милион долара, поемайки отговорност, че неин служител е предложил 50 000 долара подкуп на представител на правителството на Индонезия, потвърдиха от фирмата.
„Компанията се съгласи да поеме отговорност за поведението на свои служители при плащането на подкуп и воденето на фалшива счетоводна отчетност“, заяви министерството на правосъдието на САЩ в специална декларация. Това станало, след като било заведено дело в окръг Колумбия с обвинението, че „Монсанто“ нарушава американския закон срещу корупционни практики в чужбина. Подкупът трябвало да проправи път за засяването на генно модифицирани култури в Индонезия. Сумата от 50 000 долара била осчетоводена като хонорар за „консултантски услуги“, каза заместник главният прокурор Кристъфър Рей. „Незаконно е американските фирми да си осигуряват с подкупи благоприятно третиране от страна на чужди официални лица“, каза Рей.
„Монсанто“ напоследък прави пробив в Европейския съюз благодарение на новите членки от Източна Европа, които промениха съотношението на силите при гласуване на решенията в полза на генно модифицираните организми (ГМО). Очаква се мутантната царевица на „Монсанто“ да бъде допусната официално в Европа.
Производителите на ГМО се стремят да изместят другите култури. Те очакват да получават процент от стойността на производството, което ще се следи от спътници. Неотдавна световните медии писаха за екокатастрофата, която соята на „Монсанто“ предизвика в Аржентина. Тя се разпространи дори там, където не я сеят, и действа като бурен за другите култури. Освен това е устойчива на хербициди и трябва да бъде пръскана с двойно повече отрови от нормалното, за да бъде изтребена.

източник

ГМ- домат ходи, лети – реклама против генно – модифицираните храни

Радио СвоГМОдна България, първа емисия

Хорът на л(овц/ъжц)ите или истинската позиция на правителството относно ГМО- видео

Има ли нужда от обяснения, когато кадрите говорят?

Специални благодарности на paradizzio за видеото.

Генното инженерство – най – голямата измама? – филмче