Bezgmo's Blog


България не е чиста от генномодифицирани култури

Вместо разбиране от Брюксел може да очакваме натиск за въвеждането на ГМО

Между първо и второ четене на Закона за ГМО активно се обсъжда предложената либерализация на процедурата за освобождаване в околната среда. Вследствие на обществения натиск правителството реши да наложи мораториум върху отглеждането на ГМО култури за следващите 5 години. Това веднага поражда въпроса има ли контрол върху земеделското производство, кой е ангажиран с него и какви са резултатите до момента. Такава информация трудно се намира. По закон Министерството на околната среда и водите контролира чрез регионалните си инспекции освобождаването в околната среда.

Липса
Предвидената в закона специализирана лаборатория към МОСВ обаче все още не е заработила. И докато няколко други лаборатории се обявяват за първите и единствени в областта, деликатно забравяйки за колегите си, официални данни за чистотата на посевите няма. Разговарях със специалисти в една от лабораториите – частната лаборатория на СЖС България във Варна. Тук извършват анализи за наличие на ГМО от 2004 г., акредитирана е от същата година и е международно призната. При нас идват проби от стоки за износ, но имаме и от складове във вътрешността на страната, както и от полето. Работим с международни фирми по програми за проследимост на земеделското производство за чистота от ГМО. Правим и анализи за клиенти от съседни страни, главно Гърция, Румъния, Унгария от ЕС, както и от Молдова и Украйна, казва Веселка Пашова, началник на лабораторията на СЖС България.

Резултати
Стоките са предимно царевица, соя, тютюн, рапица, пшеница, ечемик, слънчоглед и хранителни продукти. Понеже говорим за освобождаване в околната среда, ето малко статистика, събрана за 2008/2009 г. от анализите, които сме извършили на селскостопански продукти. От българските проби 36% дават положителен резултат, макар че само 4.6% са над 0.1% – границата на околичествяване, и само 0.2% от пробите дават резултат над пределната граница за обявяване наличие на ГМО 0.9%. По-различно е положението с пробите от чужбина, където 52% дават положителен резултат и 6.3% са над 0.9%. Всички тези анализи са правени с модерен апарат Real-Time PCR  – високочувствителен метод с надеждни резултати.

Реалност
Какво сочат изложените данни? Казано накратко, в България се отглеждат ГМО култури чрез семена, били те ГМО или замърсени с ГМО, или пък от случайно замърсяване от съседни полета. Въпреки това България все още е по-чиста от съседните нам държави. И докато се води разгорещен спор трябва ли или не трябва да се либерализира освобождаването на ГМО в околната среда, много по-сериозен е въпросът има ли България капацитет да осигури изпълнението на един мораториум върху тях. Както и какво ще включва този мораториум – дали ще се ограничи отглеждането на ГМО сортове с търговски цели, или забраната ще се разпростре и върху полевите опити. Защото именно полевите опити може да бъдат източник на случайно разпространение в съседните полета или на не чак толкова случайно чрез разменени неофициално семена между фермерите.

Очаква се новата комисия на Барозу да работи в полза на, а не против разпространението на ГМО в Европа. Така че вместо разбиране се очаква по-скоро натиск оттам срещу българския мораториум. Историята, а и практиката показват, че всяка забрана може да бъде заобиколена. А обществото е изправено пред трудната задача да затегне контрола върху ГМО и да оказва натиск върху тези, които го осъществяват, за да няма случайно разпространени, случайно замърсени и случайно попаднали ГМО храни на българската трапеза.

pari.bg

Реклами