Bezgmo's Blog


Обръщение към управляващите

Дами и Господа Народни представители!
Уважаеми госпожи и господа Министри!

На 12.03.2010 г. пред очите на цяла България Вие, народните избраници, допуснахте да бъдете унизени и стъпкани до положението на безсловесни машини за гласуване, лишени от достойнство, съвест и собствена воля. При гласуването на второ четене на проекта за ЗИД към ЗГМО Вашият Председател на Народното събрание Ви тласна към незаконна процедура, нарушаваща както собствения Ви правилник, така и всякакви претенции за спазване на ред и правила на най-високо държавно ниво. Нещо повече: г-жа Цачева си позволи публично да отправи заплаха към ваши колеги, които се борят да защитят националния интерес: „Отлагането във времето няма да ви спаси“. С тази реплика г-жа Цачева се осмели да предреши изхода от Вашия все още несъстоял се вот, с което Ви нанесе поредното, покорно изтърпяно от Вас унижение. Вие, господа Народни представители, участвахте с гласовете си активно в това престъпление, с което уронихте както собствения си престиж, така и престижа на парламентарната институция, в която имате честта да работите. Вие предадохте доверието, с което Вашите избиратели Ви издигнаха на сегашните Ви постове. Вие допуснахте законът да бъде стъпкан под грубия ботуш на корпоративните интереси. С Вашия вот приехте абсурдната ситуация, най-важният за България закон да бъде приеман с присъствие на ръба на законния кворум, в отсъствието на повечето от членовете на комисията, която го предлага, едновременно със заседанието на същата тази комисия. Така не само отнехте незаконно правото на въпросните членове на КОСВ да участват в гласуването, но и демонстрирахте панически страх от евентуално внасяне в пленарна зала на предложения, които биха защитили българския интерес.

Ето защо ние, Вашите избиратели, оттегляме нашето доверие от Вас!
От днес Вие сте на изпитателен срок!
От Вас зависи, дали ще възвърнете привилегиите, произтичащи от оказваното Ви доверие, с които сте се ползвали до този момент.

От днес ние започваме да ползваме законното си право да контролираме всяко Ваше действие, защото с действията или бездействията си Вие ни убедихте, че не работите в наша полза.
Ние изискваме:
1.   Незабавно освобождаване от длъжност на преките виновници за настаналата криза в общественото доверие, причинена от многобройни лъжи, манипулации, опити за заблуда и отказ за диалог с обществото, както и откровено незаконни действия. Това са преди всичко зам. Министър Евдокия Манева, министър Нона Караджова и Председателят на Народното събрание Цецка Цачева.
2.   Незабавно преустановяване на фарса, наричан от Вас законотворчество, по отношение на ЗИД на ЗГМО, и връщане на целия законопроект отново в КОСВ. Приемане на всички предложения, отправени в КОСВ от г-н Лъчезар Тошев, който ние считаме, че представлява нашата обществена позиция. Държим всеки един от текстовете по ЗИД към ЗГМО да бъде приеман единствено след публично изслушване на неправителствения сектор, като за отхвърлянето на нашите предложения изискваме мотиви в писмен вид.
3.   Незабавно образуване на работна група с широко гражданско участие за изработване на единна стратегия на България против разпространението на ГМО на нашата територия и в защита на биологичното разнообразие, екологичните производства и туризъм. Националната стратегия да има задължителен характер както за Вас, народните представители, така и за всички наши представители в ЕС.
4.   Поименно гласуване на всички текстове от ЗИД за ГМО в пленарна зала.

Уважаеми Управляващи!
Със своето безотговорно и нагло поведение до този момент Вие доказахте, че заслужавате думата „уважаеми” единствено като формална учтива форма.
Все още не е късно да възвърнете нашето уважение, както и собствената си чиста съвест!
От Вашите решения в следващите дни зависят не само личните Ви съдби, но и съдбата на всички българи, които някога ще обитават нашата земя.
Не пропилявайте последния шанс да я опазите такава, каквато ни е завещана от дедите ни!

 
Advertisements

ИЗЛЕЗЕ НА БЯЛ СВЯТ ЦЯЛАТА ЛЪЖА ЗА „НАТИСКА” НА ЕС И ПУСКАНЕТО НА ГМО В ОКОЛНАТА СРЕДА

ТАЗИ ЛЪЖА ВСЕ ОЩЕ Е РЕАЛНА ЗАПЛАХА И МОЖЕ ДА НИ КОСТВА ЧИСТАТА БЪЛГАРСКА ЗЕМЯ И СТОТИЦИТЕ НИ СОРТОВЕ И КУЛТУРИ

Прословутото писмо на ЕК беше публикувано от в. Дневник, на 03.02.2010 год..
Истината за това какво иска ЕК от България:

ДА СЕ ГАРАНТИРА СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА ПРИ РАБОТАТА С ГМО В ЛАБОРАТОРНИ УСЛОВИЯ.
ЦЕЛ – НЕЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ НА ЛОША ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА И ЛИПСА НА КОНТРОЛ.

ЗАЩО СЕ ИЗИСКВА ТОВА ОТ НАС?
Защото сегашния закон в частта си за експерименти с ГМО в лаборатории, има технически грешки (разбирай лош превод на евр. директиви), и странни текстове, касаещи контрола на тези експерименти, несъответстващи все в посока разхлабен контрол. Казано на прост език, нито един лош превод или зле написан наш текст, не водят до „случайно” по-строг контрол, ами все до рахлабен и двусмислен такъв.
Именно на тази „случайна” обърканост в закона ни, ни е обърнато внимание от Европейската комисия. Като любезно, подробно и изчерпателно сме уведомени буква по буква кои текстчета и запетайки да си поправим, след което да бъдем така любезни да им докладваме, след което да си гласуваме поправките. Целта на цялото занимание е простичко, ДА ЗАЩИТИМ ОКОЛНАТА СИ СРЕДА ОТ ПРЕСТЪПНА ЗАКОНОВА НЕБРЕЖНОСТ.

Кратко, ясно и безкрайно простичко.

Големият въпрос е КОЙ и ЗАЩО, вместо да направи горното, реши да ОСВОБОДИ изцяло ГМО в околната среда. Буквално да отвори кутията на Пандора, като изманиулира напълно Европейските изисквания и се скрие зад манипулацията си. Кой и защо създаде тази криза с ГМО? И защо вместо да се върнем в изходна позиция и да изпълним простичкото, ясно и гарантиращо ни законова сигурност изискване от ЕК, трябва да се радваме, че ще наложим 5 годишна забрана върху отворената кутия на Пандора?!

ПРЕМИЕРЪТ НА Р. БЪЛГАРИЯ ТВЪРДИ: – „Ние изпълняваме само и единствено това, което иска от нас ЕС.”

ЕС е поискал по-рестриктивен, сигурен закон и действащ контрол върху работата с ГМО в лабораторни условия, за да да има законова гаранция за незамърсяването на околната среда.

НИЕ ИСКАМЕ СЪЩОТО!
1. Да се изпълни само и единствено това, което ЕК е посочила в писмото. Да отпаднат всички поправки и промени в закона, гласувани на първо четене, касаещи освобождаването на ГМО в околната среда. Подобно поправки, още по-малко заличаване на текстове, не е изискано от ЕК и няма мотив за цялостното отпадане на законови текстове, чиято цел е превантивна защита за национално значими сортове, култури, породи, защитените територии и защитните буферни зони около тях. Конкретните изисквания на ЕС са отправени към нас след задълбочен анализ на нашето законодателство и съответствието му с Евр. директиви. Превантивните ни защитни текстове за Натура 2000 и 30 км. буферна зона около нея и за традиционните ни сортове, култури и породи, НЕ СА ПОСОЧЕНИ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗИСВАНИЯ. Изобщо няма посочени текстове от частта на закона, касаещи освобождаването на ГМО в околната среда.
Следователно ЕС е счел, че те напълно отговарят на директивите. Хармонизирането ни с евр. директиви и политика изобщо, изисква тези превантивни защитни текстове да бъдат върнати в закона, в противен случай нарушаваме директива 2001/18, която изисква националното ни законодателство за ГМО да е основано на принципа на предпазливостта, оценка на риска за националните ни интереси, и да е в съответствие с Протокола от Картахена за биологичната безопасност към конвенцията по биологично разнообразие. Този протокол е подписан от България и т.4, част 2 гласи: „Нищо в този протокол няма да бъде интерпретирано като ограничение на правата на страните да вземат мерки, които да осигурят по-висока степен на защита на опазването и устойчивото използване на биологичното разнообразие, отколкото това е предвидено в този протокол…“

2. Да се въведе забрана за царевичния хибрид МОН 810, позовавайки се на чл. 23……., предпазната клауза.

3. Българския парламент да излезе с РЕЗОЛЮЦИЯ, която да определи твърдата позиция, визия и политика на България по отношение на ГМО в дългосрочен план, с оглед на националните икономически интереси, защита, развитие, стимулиране и субсидиране на органичното земеделие, конвенционалното и екологично чисто земеделие и продукция с етикет „Чист от ГМО”, налагане на продукцията ни на европейските пазари, отговаряйки на голямото търсене и неограничени пазари изобщо за екологично чиста продукция, природни национални дадености, земя, култури, икономически изгоди и т.н….
1. Да се създаде надведомствена агенция за контрол върху работата с ГМО в контролирани условия, контрол върху чистотата на екологично чистата ни земя и незамърсяването й с ГМО, пазара, вноса, храните и етикетирането……………т.н……..

Д Е К Л А Р А Ц И Я ОТ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА РОДИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
В продължение на повече от два месеца, ние представители на различни български неправителствени организации и като цяло на голяма част от българското общество, чрез различни средства се опитваме да представим нашите опасения във връзка с приемане на Закона за генетично модифицирани организми, както и предложения за ясно и точно прилагане на европейските документи и законодателство.
За съжаление, въпреки многократните обещания и проведени срещи, и с министър председателя, с председателя на НС, присъствия на заседания на Комисии, внесени в установения законов срок предложения, до момента липсва както ясна позиция, така и подробно разработена стратегия на национално ниво, каквото е категоричното изискване на европеиските институции /прилагаме Доклад на Комисията до Европейския парламент/. Въз основа на такава стратегия следва да се приемат и конкретните законови разпоредби. Вместо това, от нас като хора с активна гражданска позиция в защита инетересите на страната ни, и най-вече на българските деца, се изисква да представяме още и още аргументи, обосновки и анализи. Това според нас е категорична подмяна на правата и задълженията на институциите и най-вече на Вас, нашите избраници. Тези задължения са визирани не другаде, а в Конституцията на Р. България.
Ето защо, ние настояваме за следното:
– Незабавно да се създаде екип с широко гражданско участие за подготовка и провеждане на дебат за приоритетите на България по отношение опазване на екологично чистата ни земя, биоразнообразието, чистото ни биоземеделие, защита интересите на българските зърнопроизводители, фермери, биоземеделци, пчелари, производството на чисти и екологични продукти, здравето на нацията и децата ни.
– В кратки срокове /не повече от 2 месеца/, да се представи на българското общество стратегия въз основа на изискванията на Европейската комисия и предвидените в посочения доклад, национални мерки (съгласно член 26а от Директива 2001/18/ЕО и Препоръка 2003/556/ЕО на Комисията);
– Едва след това да се предприемат и разглеждат предложения за нормативни промени по Закона за генетично модифицираните организми и Наредба за работа с генетично модифицирани организми, извън изрично посочените изисквания в Официално уведомително писмо от ЕК, № 2009/2032.
– Да се изиска помощ от ЕК за експерти, които да изготвят независима оценка за съответствието на промените с европейското законодателство.

Госпожи и господа,
Тъй като до сега не сме получили адекватна реакция от Вас като народни представители, на които сме възложили задачи като представители на българските граждани, то сме принудени да отнесем нашите искания до европейските институции.
Това е крайна мярка, която се надяваме да не постави България за пореден път в ситуация друг, а не ние хората в нашата страна да решаваме кое е най-добро за нас и децата ни. И този път, уверяваме Ви, че в наша подкрепа са и документите на Европейския съюз, които прилагаме и които се надяваме да са Ви добре известни.

С уважение:

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА РОДИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ