Bezgmo's Blog


ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА РОДИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ ОТНОСНО: ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИТЕ ОРГАНИЗМИ

Posted in Отворени писма от bezgmo на 21.02.2010

ДО Г-Н ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ,
ПРЕЗИДЕНТ НА Р. БЪЛГАРИЯ

ДО Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА Р. БЪЛГАРИЯ

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р. БЪЛГАРИЯ

ДО Г-ЖА РУМЯНА ЖЕЛЕВА,
МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

ДО Г-Н СИМЕОН ДЯНКОВ,
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

ДО Г-Н МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ,
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ДО Г-ЖА НОНА КАРАДЖОВА,
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ДО Д-Р БОЖИДАР НАНЕВ,
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДО Г-ЖА ИСКРА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ДО Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

ДО Г-Н СВЕТЛИН ТАНЧЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

ДО Г-Н ГИНЬО ГАНЕВ,
ОМБУДСМАН НА Р. БЪЛГАРИЯ

ДО БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ОТВОРЕНО ПИСМО
ОТ
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА РОДИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ

ОТНОСНО: ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИТЕ ОРГАНИЗМИ

Като български родители и граждани:

НАСТОЯВАМЕ БЪЛГАРИЯ ДА ОСТАНЕ ЗОНА, СВОБОДНА ОТ ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ.

Настояваме да не се предприемат толкова значими и важни законодателни промени, без предварително да се е състояла широка обществена дискусия. Настояваме за информационна кампания, с цел широка обществена информираност по въпроса за използването на генетично модифицирани организми (ГМО) и предлаганите законодателни промени, свързани с либерализиране на използването на ГМО. Това е проблем от национално значение, засягащ всеки един български гражданин, засягащ националните ни природни богатства, традиционните ни земеделски култури, както и бъдещото развитие на България.

Настояваме да се запази забраната за освобождаване в околната среда на ГМО от култури традиционни за България, записана в чл. 79 от Закона за генетично модифицираните организми, както и да се запази забраната за освобождаване на ГМО в защитени територии и на 30 км около тях, записана в чл. 80 от същия закон. Считаме за абсолютно недопустимо предложението за отпадането им, предвид националните интереси на България.

Настояваме България да се възползва максимално от предпазната клауза по чл. 23 на Директива 2001/18/ЕО и да не разрешава освобождаването в околната среда и пускането на пазара на ГМО и продукти, съдържащи ГМО, за които има съмнения за вредно въздействие върху човешкото здраве или околната среда. Настояваме забраната да се приложи, включително и за царевичния хибрид МОN810, поради риска, който носи за околната среда. Хибридът МОN810 е вече забранен в 6 страни, членки на ЕС, чиито законодателства са изцяло хармонизирани с европейските изисквания и директиви.

България е ратифицирала Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие през февруари 1996 г. и е между страните с най-голямо биологично разнообразие в Европа. Отпадането на забраните и либерализирането на режима за отглеждане на ГМО, противоречи на изискванията на Конвенцията и застрашава биоразнообразието в България.

Невъзможно е да опазим биоразнообразието в страната ни, ако допуснем свободното използване на генетично модифицирани организми.

Невъзможно е съвместното съществуване на генетично модифицирани и НЕгенетично модифицирани култури. Полените на генетично модифицираните култури се разнасят на стотици километри и замърсяват традиционните култури, както и дивите растения. Новите протеини, синтезирани от ГМО, могат да засегнат редица полезни видове и да окажат отрицателно въздействие върху цели хранителни вериги.

Невъзможно е реализирането и на единствено правилната стратегията за България, във връзка с обявения от правителството проект „Зелена България”, за развитие на екологично чисто и биологично земеделие, опазване на околната среда и екотуризъм, ако освободим и допуснем използването на ГМО.

Настояваме да бъдат защитени интересите на българските земеделски производители в общия европейски пазар, където преобладаващият процент потребители не желаят да купуват генетично модифицирани храни.

Традиционните български култури и екологично чисти хранителни продукти ще бъдат генетично замърсени и ще загубят своите пазари и конкурентноспособност.
Последствията за българското биологично земеделие ще са необратими.

Европейският съюз не изисква от нас да либерализираме използването на генетично модифицирани организми, така че да застрашим националните си интереси. Изискванията се отнасят до хармонизиране на законодателството ни с европейското, като ни се предоставя възможност, чрез предпазната клауза на Директива 2001/18, да определим сами политиката си и да забраним използването на ГМО, които носят риск за човешкото здраве или околната среда, дори и да са одобрени на общо европейско ниво. По този начин всяка държава, членка на ЕС, може самостоятелно да определи приоритетите си и да защити интересите си, без конфликт с европейските директиви.

В страни като Швейцария, Ирландия, Италия има пълна забрана за отглеждане на генетично модифицирани култури, а в шест държави-членки на ЕС се осъществява строг, индивидуален подход – например със забрана на царевичния хибрид МОN810 : Австрия (1999г.), Гърция (2005г.), Унгария (2006г.), Франция (2008г.), Люксембург (2009г.), Германия (2009г.).

С внесените от правителството предложения за промени, ще се либерализира законът за ГМО, без да е осъществено широко обществено обсъждане, без независими научни доказателства за безвредността, без дългосрочен анализ на последиците за националните ни приоритети. По този начин сме на път да извършим престъпление към себе си, наследниците си и към цялата ни природа.

В допълнение към исканията ни, сме силно обезпокоени и от факта, че по данни на столична РИОКОЗ в България се предлагат хранителни продукти, съдържащи ГМО над допустимите норми, без това да е указано на опаковките им, според законовите изисквания. Още по-смущаващи са случаите, при които въпреки констатациите на РИОКОЗ, не е последвало обозначаване на продуктите от страна на отговорните фирми.
Ето защо настояваме и за:
– Ефективен, действащ, регулярен и всеобхватен контрол над продуктите, допускани до българския пазар, за съдържанието им на ГМО, както и на адекватни санкции при нарушаване изискванията за етикетиране;
– Въвеждане на задължително етикетиране на продукти със съдържание на ГМО над 0.1 %;
– Въвеждане на задължително етикетиране на всички животински продукти от животни, хранени с фуражи, съдържащи ГМО.

Надяваме се в отговор на нашето писмо, правителството да представи открито и честно пред българския народ политиката си спрямо генетично модифицираните организми и ефективно да защити националните интереси на България.

04 януари 2010 г.

Инициативен комитет на родители и граждани, регистрирани в портал BG- MAMMA

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: